Henrik Ladefoged har siden 1993 været beskæftiget indenfor revisionsbranchen. Han har gennem årene arbejdet med alle aspekter indefor virksomhedsrådgivning.

Ring til os på tlf. 2565 2875 - vi gir' gerne en kop kaffe og en uforpligtende snak.

Rådgivning

Jeg har gennem årene arbejdet med alle aspekter indenfor virksomhedsrådgivning. Dette omfatter bl.a. køb/salg af virksomhed, coaching af virksomhedsejere, virksomhedsstrategi - og har derfor fornøden ekspertise til at hjælpe virksomheder, uanset på hvilket stadie de måtte befinde sig.

Regnskab

Da revisoren har meget stor indsigt i økonomiske forhold, kan han også bistå med rådgivning af finansiel karakter.

Skal du eller dit firma have et overblik over indtægter og udgifter kan vi her hos Ladefoged hjælpe med at få styr på Jeres regnskab.

Revision

Ved revision er det revisors opgave at kontrollere, om oplysningerne i årsregnskabet giver et "retvisende billede", altså om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden. Samtidig skal revisor kontrollere, om årsregnskabet indeholder alle de oplysninger, loven kræver.